Olika typer av turbo-aggregat

Vad finns det för olika typer av turboaggregat? (Del 1)

En turbo eller ett turboaggregat som man också brukar säga är egentligen en turbin som med hjälp av motorns egna avgaser sätter extra tryck på motorn som sedan kan prestera bättre. Trycker är vanlig luft som ger motorn bättre prestanda.

Single turbo:
Stora single turbos ger hög topp-effekt medan mindre single turbos ger bättre kraft på låga varvtal.

Twin turbo:
Här kompletterar vi en single turbo med ytterligare ett aggregat. I regel sätter man en turbo per cylinder-rad. Så detta används främst på V6 eller V8-motorer.

Elektrisk turbo:
Med en elektrisk turbo kan vi helt slippa den fördröjning som man ibland kallar för turbolagg.

Vikten av bra sommardäck

Bilens fyra däck är det som tillsammans med våra egna körförmågor och bilens kapacitet ska hjälpa oss att hålla oss på vägen och se till att vi kommer säkert från punkt A till punkt B.

I Sverige ska man använda sommardäck på sitt fordon från påsk till oktober och är alltså den däcktyp som används under största delen av året. Sommardäck är anpassade för att köras när temperaturen stiger och blir tvåsiffrig. Gummiblandningen i sommardäck är något mjukare i jämförelse med vinterdäck och det är för att däckens egenskaper ska klara av varmare klimat. Sommardäckens prestanda sjunker avsevärt när temperaturen når under 5 grader celcius.

Sommardäckens mönster är gjorda så att vattnet från vägen ska samlas upp och sedan transporteras ut på sidorna. Detta för att undvika vattenplaning som är en stor orsak till många olyckor som sker sommartid då däcken tappar kontakten med underlaget.

Det är alltid viktigt att se till att däcken är i fräscht skick med rätt mönsterdjup, att gummit är fräscht och det inte finns några sprickor i däcken samt att däcken innehar rätt lufttryck. Allt detta är bidragande faktorer för att däckens prestanda ska hålla fortsatt hög kvalité och vara säkra att framföra sitt fordon med.

När det är dags att köpa nya sommardäck är det viktigt att man köper ett par däck som är anpassade till fordonet som de ska sitta på. Vidare bör man även titta på den ekonomiska aspekten och däckens säkerhetsprestanda. Det är ofta värt att lägga några fler kronor på att få riktiga kvalitétsdäck som både håller längre men också har bättre egenskaper som bidrar till en höjd säkerhet vid till exempel kraftiga inbromsningar. Ska man få med miljöaspekten vid köp av nya däck ska man tänka på att köpa däck som har så lågt rullmotstånd som möjligt utan att kompromissa med säkerheten.

Bilen gick sönder – hittade bilverkstad!

En vacker dag var det jag och mina vänner som bestämde oss för att göra en roadtrip, som vi tillsammans hade planerat länge. Dessa planer hade pågått länge i vårt kompisgäng då flertalet hade påpekat att det nu faktiskt är dags att det genomföras. Men det är inte bara det att man tillsammans ska komma överens om ett datum och tid, utan man ska bestämma sig också för var någonstans man är intresserad av att resa. Jag och mitt gäng planerade att göra en roadtrip till Stockholm från Malmö, genom Växjö för att stanna lite på olika ställen mellan den långa resan. Det vi snabbt insåg var att det skulle ta sig sin tid, och skulle vi stanna på exakt alla platser så skulle det ta en lång tid innan vi kom fram till vårt slutmål. Vi började som tur är åka väldigt tidigt, i vår lilla minibuss som vi hade hyrt av en närstående vän till mig.

Men mitt i den efterlängtade och långa resan som vi skulle göra så gick vår minibuss helt sönder. Det började låta från bilen och plötsligt efter några minuter började det också ryka från fordonet. Men som tur är hade vi i gänget kört igenom staden Växjö och hittade en fantastisk bilverkstad som heter Motorsport Bröderna Svenssons Bilverkstad. Den här bilverkstaden hade fått väldigt bra omdömen på nätet och det var ett självklart val för oss att just stanna där för att få vår bil ordnad. Efter några timmar lagades bilen och vi kunde fortsätta vår resa mot slutdestinationen.

Bilverkstad

bilverkstad växjö

Att köpa begagnade lantbruksmaskiner

traktor

Den här artikeln handlar om lantbruksmaskiner. Traktorn kan sägas utgöras bondgårdens nav. Det är vanligtvis den som drar många av gårdens andra arbetsredskap som exempelvis flishuggare, plogar, och harvar.

Redskapsbärare och balvagnar är exempel på sätt att frakta saker som behöver fraktas på en bondgård. Skördetröskor är inte lika centrala som traktorer kanske, men ändå viktiga. Och gräsklippare används både på bondgårdar och i villaträdgårdar.

Varför får du det här berättat för dig? Sakerna har, som sagt, det gemensamt att de alla är olika slags lantbruksmaskiner. I det här fallet begagnade lantbruksmaskiner, faktiskt. Den här artikeln vill nämligen i första hand göra dig uppmärksam på fördelarna med att först titta på begagnade lantbruksmaskiner om det är så att du funderar på att köpa någon typ av lantbruksmaskin vare sig vare sig du bor i villa eller på en bondgård. Även om du som villaägare förmodligen är på jakt efter en gräsklippare snarare än en traktor.

Det är lätt att säga att det är en självklarhet att köpa begagnat så länge grejorna är ordentligt besiktigade och genomgångna. Hur ofta är så fallet när man lyckats fiska fram en privat annons? När det gäller begagnade lantbruksmaskiner så finns det alternativ där man har sett igenom maskinerna och reparerat eventuella fel och skador. Det är med andra ord nästan som att köpa nytt, med skillnaden att föregående ägare dragit ned priset ordentligt. En traktor för 250 000:- som såldes ny för dryga miljonen vore kanske inte så illa?

Med det sagt så är det såklart inte alltid helt problemfritt att köpa begagnat på samma sätt som det upplevs vara när man köper nytt. Åldersproblem som är väldigt svåra att upptäcka gör sig ofta påminda efter en tid. Det är därför det kan kännas lite säkrare att vända sig till en maskinsäljare som kan sina saker.

Hantering av farligt gods

Farligt gods är sådana ämnen, råvaror, produkter eller annat gods som på grund av inneboende egenskaper är farliga för människa, miljö eller kan skada egendom. Vad som klassas som farligt gods finns reglerat i olika föreskrifter som i sin tur baseras på Europadirektivet. Det är en internationell lagstiftning eftersom transporter ofta går mellan olika länder och världsdelar. Det finns regelverk för farligt gods som transporteras med olika typer av transportmedel, t.ex. flyg, tåg eller på väg.

Klassning och säkerhetsrådgivare

Hur farligt gods ska klassas och märkas finns reglerat i ovan nämnda föreskrifter, t.ex. ADR-S för väg-och terrängtransport och RID-S för järnväg. Klassningen beror på vilken fara som ämnet innebär samt även vilken form ämnet har, t.ex. vätskor eller gaser. Det finns 9 huvudkategorier som farligt gods klassas in i och exempel på sådana är frätande, radioaktiva, brandfarliga, explosiva, smittförande, oxiderande, giftiga, självantändande eller i övrigt farliga ämnen.

Packning av farligt gods

Hur man ska packa och hantera farligt gods regleras också i föreskrifter, men allmänt gäller att ämnet inte ska kunna läcka ut ur behållare och inte heller utsättas för sådana yttre påfrestningar som gör att ämnets inneboende fara kan skada något. T.ex. ska brandfarliga varor transporteras säkert utan att utsättas för värme och vid lastning och lossning ska utrustning, slangar m.m. vara jordade för att undvika statisk elektricitet som kan antända varan.

Gastuber ska stå upprätt och vara fastkedjade för att inte utsättas för slag som kan orsaka explosioner i tuberna. Frätande och giftiga ämnen ska vara ordentligt invallade.

Tillräckliga skyddsåtgärder ska en säkerhetsrådgivare kunna ta fram, med hjälp av t.ex. ADR-S eller RID-S.

Märkning och fraktsedel

Transporter av farligt gods ska märkas tydligt, både på utsidan av transportfordonet och på respektive förpackning. Märkningen baseras på ett specifikt nummer för kemikalien eller ämnet och innehåller också klassificeringssiffran, t.ex. 3 för brandfarliga vätskor. Transportören ska ha en lista med på vilket farligt gods som transporteras och i vilka mängder så att det snabbt går att få fram vid en eventuell olycka.farligt-gods

Olika kompressorer och vad det används till

Kompressor kan man förklara så att det är en maskin som trycker ihop lyft för att användas till olika ändamål i maskiner. Man kan dela in kompressorer i tre olika fack, kolvkompressorer, axialkompressorer och radialkompressorer.

compressor-840706_1280

Det finns många olika sätt att använda kompressorer till dock fungerar det på ungefär samma sätt i de olika maskinerna. Man använder sig av tryckluft för att styra handverktyg eller större maskiner. Lastbilar, drivfordon och motorvagnar på järnvägar använder kompressor för att trycksätta de tryckluftsdrivna bromssystemen. I vissa bilar finns det något som ett turbinmotor (turbo). Som fungerar så att axial- eller radialkompressor fungerar med hjälp av turbin som sen trycker ut luft genom förbränningsrummet. Det finns många olika sätt att använda sig av kompressorer. Det används i många olika branscher från sjukvård, hantverkarbranschen, ventilation och många fler.

Atlas copco är ett företag som är väldigt stora inom kompressorer men som även är ledande tillverkare av tryckluftssystem och energieffektiva kompressorer. Atlas copco kompressorer säljer och har ett stort sortiment när det gäller kompressorer och lufttryckutrustning. Atlas copco kompressorer erbjuder oljefria kompressorer, oljesmorda kompressorer, vakuumpumpar, gasgeneratorer, blåsmaskiner och centrifugalkompressorer. Atlas copco kompressorer säljs både nytt men även begagnat. De har många underleverantör som säljer begagnade maskiner och som utför service på kompressorerna vid behov.

Atlas copco kompressorer erbjuder både oljefria och oljesmorda kompressorer. En oljefri, det vill säga permanentsmord, kompressor underlättar arbetet för dig som prioriterar renlighet och mindre underhållningsarbete. Den klarar ofta inte av tunga applikationer som målning, men är annars ett mycket bra tips för hemmafixare.

Behöver man hjälp att hitta en maskin till sin verksamhet eller arbete kan man alltid vända sig till Atlas copco kompressorer för att rådfråga eller få hjälp att hitta rätt. Om man behöver serva eller laga kompressorn hjälper Atlas copco kompressorer till men de eller om man vänder sig till en återförsäljare för hjälp.

Spara utrymme med en bilhiss

bilhiss

Har man en verksamhet som har att göra med bilar och har snålt med utrymme, kan en bilhiss vara svaret på frågan om hur man bäst ska kunna effektivisera och förbättra penningmarginalerna.

En bilhiss används framför allt i parkeringshus där bilarna lyfts mellan våningar istället för att köras. Den används också vid utställningar och försäljningslokaler samt på stora båtar som färjor. En bilhiss främsta användningsområde är som transport och får därför inte förväxlas, eller användas, som någon sorts lyftbord.

En bilhiss kan ta upp till 2,5 – 4 ton i vikt och kan i vissa fall lyftas upp till 7 meter. Ytmässigt kan de ligga mellan 2,5 x 7,5 m om inget annat begärts. Har man speciella önskemål, kanske speciella utrymmen, kan man få sin hiss specialgjord. Vid privat bruk används fjärrkontroll, för att göra det hela enkelt för bilisten.

Parkeringshus har blivit en mycket lukrativ affärsform, men med mycket slösat utrymme till in- och utgångar. En bilhiss tar lätt igen det genom att bara ta upp ytan av en eller två parkeringsplatser. Allt annat utrymme kan istället användas som direkta parkeringar och påverka marginalerna på ett ytterst positivt sätt.

Just körramper kan vara svåra också i bostadshus. En bilhiss är ett snyggt, enkelt och diskret sätt att få bilen ner i källaren utan en ramp som kanske skulle ta upp en stor del av tomten. Hissen kan levereras med eller utan belysning och vara helt öppen med säkerhetsstaket runt, eller helt sluten med tak, precis som vid hissar som transporterar människor.

Vid tex privatbruk där bilisten är rörelsebegränsad kan en specialgjord bilhiss med fjärrstyrning vara idealisk. Den görs då extra bred så att det är lätt att komma in och ur så smidigt som möjligt.

Bilhissar kommer ofta med tydliga och enkla signalsystem, i miljövänligt material och med en bra andrahandsmarknad om man någon gång vill göra något annat.

Tips inför köp av nya och begagnade bilar

 begagnad bil

Råd att tänka på inför ett bilköp

1. Den rätta modellen ska väljas ut efter ens krav och utgå efter ens dagliga behov.
2. Skaffa överblick, genom att få en bra helhetsbild om de utbud och de priser som finns på marknaden.
3. Provkör bilen för att se om det verkligen är det rätta valet för dig.
4. Lås dig inte för ett privatköp eller en handlare, utan var öppen för alternativ.
5. Se till att undersöka bilen så att det du söker efter kontrolleras extra noga.
6. Kolla igenom dokumentationen för den begagnade bilen. Serviceboken är som en värdehandling för bilen där det står: om alla servicebesök är gjorda efter rätt antal mil samt om kamremmen är bytt vid det rätta milantalet.
7. Vid privataffärer se till att undersöka om bilen verkligen står på den personen som ska sälja bilen till dig.
8. Se till att pruta priset, lägg själv ett bud eller be säljaren/ägaren lägga sitt lägsta pris för fordonet.
9. Avtalet av bilköpet är viktigt, detta kan ske både muntligt eller skriftligt. Om en handpenning ska ges i förskott så ska du se till att få ett kvitto på detta.
10. Innan du väntar på leveransen av bilen, se till att ordna med bilförsäkring redan i förväg ifall komplikationer skulle uppstå. Registreringsbeviset om ägarbyte ska skrivas under av båda parterna som sedan skickas till Transportstyrelsen.

 

Begagnade bilar kontra nya bilar i Växjö

Begagnade bilar i Växjö finns det gott om så det första du behöver göra är att leta upp en förtroendeingivande bilhandlare. Det smarta med att välja en begagnad bil framför en ny är att den begagnade kan du se på plats och avgöra om du verkligen vill köpa. När en ny bil ska köpas och den inte finns hos bilhandlaren kan oftast leveransen dröja
De begagnade bilarna är oftast billigare i pris än att köpa en ny bil. Köper du en begagnade bil kan du få pengar över till annat.

Finn pärlan på den begagnade bilmarknaden

Sommaren står för dörren. Letar du efter den rätta bilen som dessutom passar din ekonomi?

Ett gott råd är att se dig om efter en begagnad bil. Fördelarna med att köpa begagnat är flera. Den stora värdesänkningen en ny bil genomgår så fort den körs ut från bilhandlaren är redan gjord. En bil tappar i regel mellan 25 och 30 procent i värde under det första året, mellan 12 och 15 procent det andra året, och runt 10 procent tredje året.

Sannolikheten är dessutom rätt stor att den förra ägaren redan fixat extrautrustning som dragkrok samt bra vinterdäck. Kanske har även bra högtalare eller något annat som gör det där lilla extra monterats in. Om bilen vårdas och sköts om, lär värdesänkningen inte bli så stor om den säljs igen.

Det är klokt och tryggt att köpa bil hos en bilhandlare. Då gäller konsumentköplagen som ger dig en stor möjlighet att få rätt om du upptäcker fel på bilen som inte noterats i varudeklarationen. Om bilen bara har några år på nacken är det troligt att garantier som medföljde när bilen köptes ny fortfarande gäller. Fördelen med en bilhandlare är även att bilen är varudeklarerad och för det mesta har du möjlighet att lämna din gamla bil i inbyte.

Se till att göra en trygg bilaffär! Du hittar begagnade bilar här och de hjälper dig med köpet från början till slut. Allt för att du ska bli så nöjd som möjligt. Här erbjuds ett stort utbud av begagnade bilar i alla prisklasser. Det finns även möjlighet till privatleasing, försäkring samt finansiering.

Det är mycket att tänka på vid ett bilköp. Modell, prisklass och så vidare. Att köpa en begagnad bil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Gör ditt bilköp smidigare och ta hjälp av en proffsig bilhandlare. Allt för att ditt köp ska bli så tryggt och bra som möjligt!

Motoroptimering av bil- Vad betyder det?

motoroptimering

Vem önskar inte mer körglädje och mindre bränsleförbrukning? Varför inte samtidigt bli snällare mot vår miljö? Med motoroptimering, även kallat chiptrim, kan du få just detta.

På de flesta bilmodeller kopplas en dator in via OBD-kontakten och några av bilens datainställningar ändras. Prestandan ökas, vilket betyder att motorns effekt blir högre och detta leder till säkrare omkörningar. Dessutom får man ett ökat vridmoment som ger bättre gasrespons, vilket betyder att motorn reagerar snabbare. Det i sin tur resulterar i bättre förbränning och ger en lägre bränsleförbrukning. Ytterligare resultat i samband med detta är att din bil faktiskt blir vänligare mot miljön.

I samband med den lägre bränsleförbrukningen minskar de skadliga utsläppen. Ett exempel på hur förändringen kan se ut, kan man se om man undersöker en Audi A3 årsmodell 2005. Originalet har 200 hästkrafter och vridmomentet är 280 newtonmeter. Efter en motoroptimering ser siffrorna ganska annorlunda ut. Hästkrafterna är uppe i 250 Hk och vridmomentet är hela 380 Nm, vilket betyder en ökning på 50 Hk och 100 Nm högre än hos originalet.

Med den senaste tekniken som nu används för motoroptimering kan man skräddarsy programmeringen av bilarnas olika programvara och samtidigt kunna behålla bilens tillförlitlighet. När du lämnar in din bil för motoroptimering, ändras inte bara programvaran utan bilen provkörs även noggrant. Man utför en diagnoskontroll (kontrollerar bilens hela datasystem) och utför en fullständig funktionskontroll. Motoroptimering för din bil ökar inte bara körglädjen, sänker bränsleförbrukningen och gör din bil vänligare mot miljön. Du får även din bil ordentligt undersökt av specialister, vilket i sin tur kan kännas väldigt skönt.

Är man osäker eller mer nyfiken kan man alltid ringa om man har fler frågor och då även få ett kostnadsförslag. Varför inte bestämma en tid och åka och se med egna ögon hur enkelt detta utförs med ett så pass positivt resultat? Lämna med ett gott förtroende in din för denna prestandaökning.